Нашата мисия

в сферите на

Културата

 • Да съхранява и популяризира българското материално и нематериално културно наследство.
 • Да подпомага за утвърждаване на духовните ценности и принципите на гражданското общество.

Науката

 • Дa утвърждава позициите на хуманитарните и социални науки в полза на човека и обществото
 • Да търси пътища за популяризиране на научното знание в полза на индивидите и общността.

Изкуството

 • Да подпомага получаването на знания и умения в областта на различните сфери на изкуството.
 • Да предоставя пространство за изява на автори и творци за осъществяване на творческия им потенциал.
 • Да разпространява и съхранява българското и световно литературното наследство.

Опазване на природата

 • Да популяризира знания за устойчив и природосъобразен начин на живот.
 • Да подпомага дейности, свързани с опазването на природата и околната среда, повишавайки общата култура.

Образованието

 • Да развива и популяризира образователни методи в сферата на формалното и неформално образование.
 • Да подпомага развиването на умения за учене през целия живот.
 • Да подпомага младите хора в личната им и професионална реализация