Психосинтез: за хармония в живота – КНИГА

 

С интензивен интерес бе посрещнато първото представяне на книгата от д-р Роберто Асаджоли „Психосинтез: за хармония в живота„.
При откриването Стелиян Славов (докторант по „Социална психология“ и инициатор на Сдружение Вихъръ) отбеляза, че книгата е един „малък празник за българската психология“, носейки своите хуманистични послания към всеки един човек; една книга, идваща от бъдещето; показваща пътя към собствените ни висини.

Сава Славчев (преводачът от италиански език) сподели своите професионални вдъхновения от изкуството на превода, разказа историята за откриването на книгата и мотивите за превод, и поздрави академичната общност на Великотърновския университет за нестихващата любознателност към творчеството на големите психолози от поредицата „Класици на психотерапията“ на изд. „Изток-Запад“ (сред които също са Карл Роджърс и Роло Мей).

Проф. д-р Красимира Йонкова (ръководител на магистърска програма по „Социална психология“, уважаван учен, специалист в сферата на методология на психологията, творчеството на Вундт и духовно ориентираните психологични модели) сподели своите научни вдъхновения от срещата ѝ с Психосинтеза и прочете послеслова към книгата, написан от самата нея:
…“Омайната сфера на „науката за душата” също блести със свои епохални открития и хора, оставили имената си като техни творци и просветлили живота на останалите. А онзи, който съдейства по пътя на осъзнаването за постигане на хармония в живота, върши достойно дело. Психосинтезът на Роберто Асаджоли е несъмнено такова дело. Но Психосинтезът е същевременно и възвишено дело – поради духовно ориентираната му психологична теория и практика. …Както теорията, така и практиката на Психосинтеза съдейства на търсещия да проникне в Центъра на личността си, скрита до момента зад идентификациите на множеството конфликтуващи помежду си субличности (социални роли). Хармонизирайки ги, да се освободи от противоборството им и да започне да живее с нарастваща жизненост в полето на Висшето си съзнание. В сакралните глъбини на всеки човек пътят към него е отворен. Ако е достатъчно мъдър, за да тръгне по него…“ (из послеслова)

За финал проф. д-р Даниела Тасевска (декан на Философски Факултет) поздрави студентската общност за живия интерес към академичното и психологично познание, благодари за сътрудничеството на студентския клуб по психология и пожела попътен вятър в разпространението и развитието на Психосинтезата.

С благодарност на всички за живия интерес и подкрепа.
~~~
От екипа на работна група „Психосинтез“

Leave your comment