Зороастризмът

Зороастър

Сърцето на Азия. Древен Иран. Земи, понастоящем известни с размирици, петрол, свещени войни и етническо разединение. Какво знаем всъщност за тази част от арабския свят? Винаги ли е бил такъв? Зороастризмът – най-древната религия на Откровението пази истории за ада и рая, за първия създаден човек и за корена на доброто и злото, въвлечени в […]