POSTER_1

За първи път в България
ДНИ НА ПСИХОСИНТЕЗА

Майк Малагрека и Паола Маринели, членове на Институтa по Психосинтез-Флоренция, основан от Роберто Асаджоли ще гостуват в София и Велико Търново. Заедно с тях ще имаме възможност да разсъждаваме върху делото на доктор Роберто Асаджоли, един от най-именитите италиански психиатри, чиято работа спомогна за реализирането на истинска революция в психологията.
Делото на Асаджоли, освен че допринася за развитието на „дълбинната“ психология, отваря врати за изследването на „висшите“ и „трансперсонални“ аспекти на човешкото същество. Психосинтезата предлага интегрален подход на разглеждане на човешкото същество, който е дълбоко позитивен и е фокусиран върху потенциала и контакта с духовната реалност вътре в самите нас. Затова Психосинтезът е познат още като “една Психология с Душа“, Висинна Психология, която е в състояние да разбере значимостта на духовните психични състояния като радост, любов, автентичност, творчество, вдъхновение, решителност или мъдрост и чрез тяхното реализиране в ежедневния живот да съгражда едно по-добро бъдеще.

Майк и Паола, които ще ни придружат в тези „Дни на Психосинтеза“, ще ни позволят чрез опита да познаем основните идеи и принципи на Психосинтеза – път за реализирането на Аз-а, път на себепознание и на градивно отношение към ежедневния живот.

31 Май, 18:00ч.
Лекция - вход СВОБОДЕН
„Роберто Асаджоли и Психосинтеза – раждане на трансперсоналната психология"
Място: Софийски университет „Св. Климент Охридски“- Ректорат, Зала 2


1 Юни, 18:30 – 21:30
Семинар - вход СВОБОДЕН
„Познай, овладей и трансформирай себе си“
Място: Български институт по гещалттерапия, гр. София, ул. Герлово 4-6 (карта)


2-3 Юни
Практически семинар: Въведение в Психосинтеза-модул 1
„Израстване във вътрешния Аз: седемте стълба на психосинтеза“
Място: Български институт по гещалттерапия
/с предварителна регистрация/


4 Юни
Лекция - вход СВОБОДЕН
„Роберто Асаджоли и Психосинтеза – раждане на трансперсоналната психология"
Място: Великотърновски университет, институт Конфуций
предстои да се уточни часа.


9 Юни
Практически семинар: Въведение в Психосинтеза-модул 2
„По пътя към автентичния Аз“
Място: Институт по психично здраве.
/с предварителна регистрация/

maik

Miguel Malagreca, Ph.D.

psychosynthesis-counselor

Майк Малагрека е психолог, психосинтез-консултант и доктор по философия на комуникациите. Той се присъединява преди няколко години към Института по Психосинтез, основан от Роберто Асаджоли, а от 2015 е председател на психосинтез групата в Турино. Участва в дейностите на група Alle Fonti в Casa Assagioli и е активен преводач на Списанието по Психосинтез. Майк обича да работи с индивиди и групи, интересуващи се от приложния аспект на Психосинтеза. Активно се интересува и от трансперсонални подходи, като Ageless Wisdom и Creative Meditation.
повече

Paola

Paola Marinelli

psychosynthesis-trainer, director of Casa Assagioli

Паола Маринели е член на Института по Психосинтез-Флоренция от 1982г. Бивш архитект, тя е обучавана в продължение на 10 години от С. Бертоли (ученик на Р. Асаджоли). Тя е един от основателите на Център по Психосинтез в Болзано (през 1984г.), на който е била директор.
Освен като ръководител на семинари и курсове, тя e и обучител на тригодишния Self Development Training Course.
От 2003 до 2006, в ролята си на архитект, тя е начело на рестраврацията на централата на Института по Психосинтез във Флоренция. От тогава тя развива групата Alle Fonti (групата при Извора), която се грижи за наследството на Р. Асаджоли и поддържа архивите и библиотеката му. Групата Alle Fonti ежегодно организират международни срещи в Casa Assagioli, с които обединяват общността на психосинтез психолозите и терапевтите от различни страни.

Партньори

italian
BIGTheaderEn
Print
CDR-PNG