Eкип

при работна група "Психосинтез"
Me

Стелиян Славов

психолог

докторант по "Социална психология" при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Магистър - "Социална психология" (пак там)
- защитена магистърска теза на тема:
"Отношението между Аз-ът и несъзнаваните образи.
(опит за сравнителна интерпретация в дискурса на Аналитичната психология и Психосинтеза)"

Бакалавър - "Психология" (так там)

Сфери на работа:
Фокусът на работа му е насочен към обединение на "пътят на ума" с "пътят на сърцето" в сферата на формалното, неформалното образование и психологическото консултиране.

Интензивни интереси в сферите:
- Теоретичната и философска психология.
- Формалното и неформалното образование.
- Българският дух, наследство и култура.
- Древните философски (и мистично-религиозни) световни учения.

За Психосинтезата той споделя:
"Откривам в делото на д-р Роберто Асаджоли философската гледна точка към човешката душа, липсваща в много от популярните днес в родината ни психологични подходи.

За мен комбинацията в словото на Асаджоли от чиста научна мисъл, сърдечно отношение към другите, апел за духовно развитие и игрово отношение към реалността превръща Психосинтезата в крайъгълен камък на научната психология.

Чрез психосинтезата всеки може да открие своя Вътрешен, индивидуален Център, който подобно на планински връх може да бъде достигнат след продължително вървене по Пътя. Убеден съм, че ако всеки от нас се осмели да се свърже със своите собствени висини, ще съумее в 21 век да изживее живота си достойно, изпълнен с любов, вяра и смисъл."

lobn464oxea1boelpac

Калин Георгиев

психолог
Завършва психология към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
 
От 2008г. изучава различни терапевтични модалности и техники: позитивна психотерапия; OEI интеграция, базирана на невронауката; проста терапия; хипнотерапия и други.
 
От 2010г. започва частна практика, като психолог.
 
През 2013г. създава проектът Otpuskane.com.
 
От 2015г. стартира обучението му за гещалт психотерапевт.
 
Основните въпроси, които изследва са:
 "Какво е съзнанието?", "Как функционира ума?", "Кой съм аз?"
 
От 2009 г. тренира тайдзицюан и интегрира източната философия в личното си и професионално израстване.

 

За Психосинтезата той споделя:
„Онова, което ме удиви и плени в работата на Роберто Асаджоли е посочването на интегриращия център в полето на съзнанието –  Азът. Този Аз е всъщност чистата осъзнатост, която регистрира и наблюдава променящото се, като същевременно остава непроменена. За мен, когато този център бъде разпознат (т.е. когато тази осъзнатост бъде интегрирана), се случва оцелостяването на човешката психика, което едновременно лекува, освобождава и реализира най-съкровената и чиста природа – Себето. Това е и моя най-висш смисъл на живота – да разпозная и въплътя Себето.”
kqsv8zr8xea1h2ugu6c

Владимир Димитров (Наум)

преводач
Завършил Бакалавърска степен - Философия и
Mагистърска степен - Транслатология с английски език във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". 
Работещ понастоящем като преводач на свободна практика. 
Проявяващ интерес към мистицизма и антропологията.

За Психосинтезата той споделя:
"Психосинтезата предоставя уникален и интуитивен поглед към страни на психиката, до които стандартната психология не би могла да достигне. Асаджоли ни вдъхновява да разгледаме фундаменталните въпроси за съзнанието в нова светлина, въплъщаваща изначалния стремеж към самопознание."

uvvvzaz9xea1m5y1snk

Георги Бяндов

преподавател - физик и психолог

1991г. - Завършва физика в СУ "Св. Климент Охридски"

От 20 години работи като учител по физика - главно с деца със специални интереси в областта – съмишленици с Теодосий Теодосиев (Тео).

2013г. - завършва магистратура "Психология" към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

от 2014г. - докторант към катедра Психология във ВТУ - област "Социална психология на религиозното съзнание".

Интересува се от философия, история и религия.
Афинитет към поезията и публицистиката.