Работна група "Психосинтез"

за развитие и разпространение на хуманистичните и трансперсонални подходи към човека и психиката.
Цели
  • Разпространение по родните земи на принципите и методите на Психосинтеза, създаден от д-р Роберто Асаджоли.
  • Превод на статии от Р. Асаджоли и от неговите ученици и съмишленици.
  • Изграждане на "мост" между академичната и популярната психология - достъпност до първата и задълбоченост на втората.
  • Повишаване на психологическата компетентност на студентите в хуманитарните и социалните науки.
  • Повишаване на общата психологична компетентност на българския народ.

Екип

Me

Стелиян Славов

lobn464oxea1boelpac

Калин Георгиев

kqsv8zr8xea1h2ugu6c

Владимир Димитров

uvvvzaz9xea1m5y1snk

Георги Бяндов