Психични функции

Психични функции

Функции на психиката според Психосинтеза:

  1. Усещане
  2. Чувстване/емоция
  3. Желание/импулс
  4. Въображение
  5. Мислене
  6. Интуиция
  7. Воля – централна сила на психиката
  8. Аз-ът – центърът на съзнанието