Творчество

Основните трудове на д-р Роберто Асаджоли

  • „Психосинтез: Наръчник за Принципите и Техниките“ – първо издание от 1965г.
  • „Действието на Волята“ – първо издание от 1973г.
  • „Трансперсонално развитие“ – събрани статии – издадени посмъртно през 1993г.
    Роберто Ассаджоли - ТворчествоРоберто Ассаджоли - ТворчествоРоберто Ассаджоли - Творчество