Роберто Асаджоли е най-известният италиански психотерапевт и психиатър, участвал активно в две от фундаменталните революции в психологията на 20 век - създаването на психоанализата и "дълбинната" психология, и раждането на хуманистичната и трансперсонална психология. Той е създател на "Психосинтезата" - подход, който допринася за обединяването на разнородните психологични мирогледи, насочвайки психологичния фокус към върховете на човешкото битие.
Делото на Асаджоли е крайъгълен камък на психологичната и психотерапевтична мисъл на 20век.
Обединявайки в себе си познанието за душевния живот (с неговите подсъзнание, свърхсъзнание, колективно несъзнавано и личностен Аз), наред с апела за духовно развитие, Психосинтезът разкрива ясен хоризонт, пред който никой не може да остане равнодушен.
R.A.