eventcover2

Сдружение „Вихъръ“ и „Българска асоциация по Психосинтез“

представят

ВЪВЕДЕНИЕ В ПСИХОСИНТЕЗА

практически семинари

част от  „ДНИ НА ПСИХОСИНТЕЗА“

 

Същност на Психосинтеза

Запознайте се с обучителите:

maik

Miguel Malagreca, Ph.D.

psychosynthesis-counselor

д-р Мигел Малагрека е психолог, психосинтез-консултант и доктор по философия на комуникациите. Той се присъединява преди няколко години към Института по Психосинтез, основан от Роберто Асаджоли, а от 2015 е председател на психосинтез групата в Турино. Участва в дейностите на група Alle Fonti в Casa Assagioli и е активен преводач на Списанието по Психосинтез. Майк обича да работи с индивиди и групи, интересуващи се от приложния аспект на Психосинтеза. Активно се интересува и от трансперсонални подходи, като Ageless Wisdom и Creative Meditation.повече

Paola

Paola Marinelli

psychosynthesis-trainer, director of Casa Assagioli
Паола Маринели е член на Института по Психосинтез-Флоренция от 1982г. Бивш архитект, тя е обучавана в продължение на 10 години от С. Бертоли (ученик на Р. Асаджоли). Тя е един от основателите на Център по Психосинтез в Болзано (през 1984г.), на който е била директор.Освен като ръководител на семинари и курсове, тя e и обучител на тригодишния Self Development Training Course.От 2003 до 2006, в ролята си на архитект, тя е начело на рестраврацията на централата на Института по Психосинтез във Флоренция. От тогава тя развива групата Alle Fonti (групата при Извора), която се грижи за наследството на Р. Асаджоли и поддържа архивите и библиотеката му. Групата Alle Fonti ежегодно организират международни срещи в Casa Assagioli, с които обединяват общността на психосинтез психолозите и терапевтите от различни страни.

Keith

Keith Hackwood

psychosynthesis therapist, supervisor

Кийт Хакууд е психосинтез психотерапевт, супервизор и майндфулнес обучител от Нюпорт, Южен Уелс. Той е практикуващ повече от 15 години, с натрупан хиляди часове опит с клиенти, както в индивидуален, така и в групов формат. Едновременно с психосинтез практиката си, Кийт работи и в майндфулнес областта, провеждайки множество курсове и ретрийти в Южен Уелс. В миналото Кийт е работил с деца, използвайки подхода Drama and movement therapy. Провеждал е множество тематични работилници, насочени към мита и историята. Преподавател е в департамент „Комуникации“ към Университет на Южен Уелс, водещ курсове, насочени към креативността и писането.повече

Програма


Модул 1


Модул 2

практически семинар

„Израстване във вътрешния Аз: седемте стълба на Психосинтеза“

водещи: Майк Малагрека и Паола Маринели2-3 юни2 юни: 10:00 – 19:00ч. ;3 юни: 10:00 – 13:00ч.Място: Български институт по гещалттерапия, гр. София, ул. Герлово 4-6

/предварителни знания в областта на психологията не се изискват от участниците/

В този семинар ще изследваме „Седемте основни концепции на Психосинтеза“, които се явяват сърцевината на подхода, представени от създателя д-р Роберто Асаджоли. Ще представим практически всяка от тези седем идеи чрез упражнения, групови дейности и медитация.

Седемте стълба на Психосинтеза са теориите и процесите на:1. Дeидентификация (разотъждествяване)2. Аз-а/Его-то3. Волята – Доброта, Сила, Умелост4. Идеалният модел5. Синтезът6. Свръхсъзнанието или Висшето несъзнавано7. Трансперсоналният Аз (Висшият Аз)

НАШИТЕ ЦЕЛИ през тези 2 дни са:

Да създадем пространство, подпомагащо растежа и развитието. Това включва индивидуална и работа в група.Да се научим да разпознаваме своите идентификации, за да ги интегрираме или да се освобождаваме от тях.Да развием усещане за свързаност със своя Аз.Да осъзнаем качествата и аспектите на своята Воля – доброта, сила и умелост, за да вземаме правилни решения за своя собствен растеж и благополучие.

Семинарът ще се проведе на разговорен английски език. Не са необходими професионални знания и умения в езика. При възникнали затруднения в комуникацията и разбирането, на място ще присъства и помощник при превода.

практически семинар

„По пътя към автентичния Аз“

Водещ: Кийт Хакудпомощник водещ: Мартин В. Колев – Председател на „Българска асоциация по Психосинтез“9 Юни10:00 – 18:00ч.

Място: Институт за психично здраве и развитие, гр. София, бул.Ал.Дондуков 14, ет.2

В този семинар ще изследваме: Процесите на интеграция и синтез в различните традиции на груповата динамика. Ще се насочим към преживанията, свързани с лекуване на травмата, посредством „водено въображение“, работа със символи, спонтанно творчество и майндфулнес.

НАШИТЕ ЦЕЛИ за този семинар са:

Да осигурим пространство за интеграция на личните и колективните теми и процеси.Да идентифицираме и подкрепим автентичния процес на лично и духовно разгръщане, бидейки част от двата базови процеса на развитие, дефинирани от д-р Асаджоли.Да изследваме ресурсите за подобряване на осъзнатостта ни.Да разгледаме различните гледни точки към жизнения ни интерес и волята.

Семинарът ще се проведе на разговорен английски език. Не са необходими професионални знания и умения в езика. При възникнали затруднения в комуникацията и разбирането, на място ще присъства и помощник при превода.

1500743-Roberto-Assagioli-Quote-There-is-no-certainty-there-is-only

СЕМИНАРИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В МАЛКА ГРУПА.

Местата са ограничени.Всеки участник ще получи и подарък книгата „Психосинтез: за хармония в живота“ и сертификат за участие.

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас:

 

Пишете ни


ScreenHunter_14 Jul. 04 23.15